Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Το Ν του Νοέμβρη! Την Παρασκευή "κλέψαμε " την ιδέα της συναδέλφου Αρδιάδνης και ασχοληθήκαμε και μεις με το Ν του Νοεέμβρη!

Αρχικά κάναμε την ακροστιχίδα του Νοεμβρίου

Βρήκαμε και γράψαμε λέξεις από Ν.

Ζωγραφίσαμε πράγματα που αρχίζουν από Ν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου