Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

Καλή Σχολική Χρονιά!
Οι κανόνες είναι το Α και το Ω για τη σωστή λειτουργία της τάξης μας γι αυτό όλοι οι νηπιαγωγοί επιμένουμε σ΄ αυτούς και ξεκινάμε μ΄ αυτούς!
Αφού λοιπόν συζητήσαμε για τους κανόνες,υπογράψαμε όλοι-όπως μπορούσε ο καθένας- ένα συμβόλαιο.Στο τέλος τους πήραμε και στο σπίτι για να τους συζητήσουμε και με τους γονείς μας!